Επιρροές

Ποιοι είναι οι αγαπημένοι top 3 influencers της Mariia Grazhina Chaplin

Η Παγκόσμια Ένωση των Ινφλουένσερ και Μλπόγκερ (The World Influencers and Bloggers Association, WIBA) αποτελεί μια κοινότητα των ινφλουένσερ με σχεδόν 100 εκατομμύρια ακόλουθους στα κοινωνικά μέσα. L´Officiel συνομηλεί με τη Mariia Grazhina Chaplin – η CEO, Παραγωγό & Ειδική Ψηφιακού Μάρκετινγκ, για τους αγαπημένους της ιφλουένσερ. Η WIBA μέσω της δραστηριότητάς της είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος προσέγγισης γενεών, όλων των φύλων και εθνικοτήτων, και σε όλες τις ηπείρους, μιλώντας διαφορετικές γλώσσες και εκπροσωπώντας διαφορετικά υπόβαθρα και επαγγέλματα.

Επιρροές